Helftheuvelweg 11 - ’s-Hertogenbosch
COVID19 wordt Bossche ondernemer bijna fataal
COVID19 wordt Bossche ondernemer bijna fataal

Een bekende ondernemer uit ‘s-Hertogenbosch was jarenlang succesvol. Maar door de Corona-crisis werden zijn bedrijven in diverse sectoren hard geraakt. Het wegvallen van omzet dus rendement viel hem erg zwaar. Ondanks de beperkte steun van het Rijk.

Jaren eerder was deze ondernemer door Blokland Bedrijfsadvisering geholpen bij de financiering van de groei van zijn ondernemingen. Maar nu speelde het tegenovergestelde. Zijn vraag was: hoe nu verder??? Schuld bij de bank, huurachterstand, leveranciers die hun facturen opeisten, enz. enz. Hij stevende af op een faillissement zonder enige kans op een soort doorstart.

Uiteindelijk werd Aad Blokland van Blokland Bedrijfsadvisering benaderd voor een gesprek. Aan de hand van alle beschikbare informatie is er door Blokland een memorandum opgesteld met het doel een acceptabele sanering voor alle partijen te bereiken. Na overleg met de verhuurder, bank en andere betrokkenen is er een akkoord bereikt over de afkoop van alle schulden.

Met de betaling van 20% van zijn schulden is hij nu schuldenvrij en kan weer voorzichtig werken aan zijn toekomst. Een fantastisch resultaat voor deze zwaar getroffen ondernemer. Trots!!!